پیرامون وبگاه

این وبگاه پیرامون کتاب „قتل عبدالله پنجه شاهی و بیماری کودکی چپ روی“ و خود این جنایت وحشتناک است.

در کتاب همچنین پرامون زندگی ادنا ثابت، احمد غلامیان و قربانعلی عبدالرحیم پور در سازمان صحبت می‌شود.

آدرس وبگاه
دو آدرس اینترنتی که در زیر قرار دارد، برای این وبگاه در نظر گرفته شده است.

http://ap56.ir
https://ap1356.wordpress.com

آدرس اول در ایران فیلتر نیست. اما امکان پرداخت هزینه آن، یعنی انتقال پول به ایران، بخاطر تحریم‌ها آمریکا بسیار مشکل است. بنابراین آدرس دیگری هم برای کتاب در نظر گرفته شد تا اگر آدرس اول در دسترس نبود، بتوان از آدرس دوم استفاده کرد. آدرس دوم متعلق به شرکت وورد پرس (wordpress) است و سرویس وورد پرس در ایران فیلتر است.

حرف‌های a و p (یعنی ap) در این آدرس از نام عبدالله پنجه‌شاهی (Abdollahe Panjeh-Shahi) و عدد ۵۶ نیز از سالی که او در سازمان اعدام شد، یعنی سال ۱۳۵۶ گرفته شده است.

طرح نظر خوانندگان:
برای طرح نظر خونندگان دو امکان در این وبگاه هست. یکی نوشتن نظر خود بصورت پیامی کوتاه در صفحه اصلی و دیگری نوشتن نظر خود در یک مقاله است. در این صورت مقاله او در بخش «دیدگاه‌ها» قرار می‌گیرد.

ضوابط انتشار دیدگاه خوانندگان
دو محدودیت در انتشار نظر خوانندگان در این وبگاه قرار دارد. اول نظری که حاوی توهین به این یا آن فرد به این یا آن گروه باشد، منتشر نمی‌شود. دوم، این وبگاه مربوط به قتل عبدالله پنجه شاهی و مسائل پیرامون آن است. بنابراین نظری که خارج از این موضوع باشد، نیز منتشر نمی‌شود.

برای رفتن به صفحه دانلود کتاب اینچا کلیک کنید.