نگاه جوانان دموکرات ایران به روابط عاشقانه

فشرده بخش پنجم کتاب «قتل عبدالله پنجه‌شاهی …»

منظور از فرهنگ دموکراتیک در خصوص رابطه زن و مرد، آن فرهنگی است که به حقوق برابر زن و مرد باور دارد.

برخی ادعا می‌کنند که اعدام عبدالله پنجه شاهی ریشه در فرهنگ سنتی ایرانی دارد. زیرا روابط عاشقانه قبل از ازدواج در فرهنگ سنتی ایرانی چیزی بسیار زشت و بسیار غیراخلاقی بود و اعضای سازمان که در همین فرهنگ تربیت شده بودند، این فرهنگ را با خود به سازمان آوردند. بخاطر چنین ادعایی در بخش پنجم کتاب «قتل عبدالله پنجه‌شاهی …» نگارنده بر پایه تجربه شخصی خود نگاهی به روابط عاشقانه جوانان دموکرات در اوایل دهه ۱۳۵۰ دارد. تا به این سئوال پاسخ دهند که اعضای «سازمان چریکهای فدائی خلق ایران» قبل از آمدن به سازمان به روابط عاشقانه قبل از ازدواج چگونه می‌نگریستند.

پاسخ به سؤال بالا

نگارنده بر پایه تجربه شخصی خود به این نتیجه می‌رسد که بیشتر اعضای سازمان به روابط عاشقانه بدون ازدواج روی خوشی نشان نمی‌دادند و آن را با بی‌بندوباری یکی می‌پنداشتند. با وجود این، آن‌ها چنین رابطه‌ای را گناه و مستحق تنبیه نمی‌دانستند و تنها از لحاظ اخلاقی برایشان ناپسند بود.

این تجربه نگارنده است. خواننده این نوشته ممکن است که تجربه دیگری داشته باشد. از دریافت تجربه شما خوشحال می‌شوم و آن را نیز در این وبگاه خواهم گذاشت.

 

 


پانویس‌ها:


برای دیدن کتاب در مرورگر خود اینجا کلیک کنید.

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید.

برای اطلاعات بیشتر درباره دانلود کتاب به صفحه دریافت کتاب بروید.