نشانه‌ها

برای درک روشن‌تر جمله‌ها و عبارت‌ها در این کتاب نشانه‌هایی بکار رفته است که در اینجا درباره آن‌ها توضیح داده می‌شود.

نشانه‌هایی در این نگاشته بکار رفته است که به شرح زیر هستند:

نام سازمانی

بنا بر سرشت کار مخفی در «سازمان چریکهای فدایی خلق ایران»، اعضای آن نام دیگری بجز نام واقعی خود در سازمان داشتند که به آن نام سازمانی گفته می‌شود. در این نوشته کوشش شده است که افراد با نام واقعی خود مشخص شوند. اما گاهی ناگزیریم که نام سازمانی اعضای سازمان نیز آورده شود. در این موارد برای تفکیک نام واقعی از نام سازمانی، نام سازمانی بین دو علامت « و » نوشته می‌شود. مثلاً: محسن صیرفی نژاد «داوود» که در اینجا «داوود» نام سازمانی است.

عبارت‌های بلند

نام‌ها و عبارت‌های طولانی نیز بین دو علامت « و » قرار می‌گیرند.

نام «سازمان چریکهای فدایی خلق ایران»

نام «سازمان چریکهای فدایی خلق ایران» قدری طولانی است. برای احتراز از نوشتن این نام طولانی در برخی از کتاب‌ها از «سچفخا» که مخفف این نام طولانی است، استفاده می‌شود. نگارنده واژه «سچفخا» را مناسب و زیبا نمی‌یابد. بنابراین او از عبارتهای «سازمان چریکهای…» و در مواقعی که برای خواننده کاملاً روشن است از واژه «سازمان» برای این منظور استفاده می‌کند.

نقل قول‌ها

نقل قول‌ها در این نگاشته بصورت حروف کج یا خوابیده (Italic) نوشته شده است.

در صورتی که مفهوم و معنی نقل قولی روشن نباشد، کلمه‌ای به آن نقل قول اضافه می‌شود. کلمه اضافه شده بین دو نشانه [ و ] قرار داده می‌شود.

این کتاب نوشته‌هایی را در بر دارد که برای اولین بار است که منتشر می‌شوند. این نوشته‌ها در بخش «پیوست» این کتاب نیز آمده‌اند و هر جا که جمله‌هایی از آن‌ها در متن اصلی کتاب نقل شده، شماره صفحه آن در پایان نقل قول در پرانتزی می‌آید.
مثلاً: (پیوست، صفحه ۸۹)


برای دیدن کتاب در مرورگر خود اینجا کلیک کنید.

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید.

برای اطلاعات بیشتر درباره دانلود کتاب به صفحه دریافت کتاب بروید.