گاه شمار رخدادها در بازه زمانی
اعدام عبدالله پنجه شاهی

برای اینکه سیر رخدادهای را بهتر بتوانیم تصور کنیم، در زیر رخدادهای مهم در «سازمان چریکهای فدائي خلق ایران» که از لحاظ زمانی نزدیک به اعدام عبدالله پنجه‌شاهی بوده اند، می‌آید.

 1. در اواخر تابستان یا در مهر ۱۳۵۵ شاخه اصفهان سازمان با مسؤلیت عبدالله پنجه‌شاهی بار دیگر در اصفهان تشکیل شد.

 2. اعضای اولین خانه تیمی در اصفهان عبارت بودند از: عبدالله «حیدر»، ادنا ثابت «پری»، «رفیق ایکس» و رضا غبرائی «منصور». احتمالاً غبرائی مدتی بعد به این خانه تیمی آمده است.

 3. دومین تیم سازمان در اصفهان در مهر ۱۳۵۵ دایر شد.
  اعضای این تیم: سلیمان پیوسته «؟؟؟»، بیژن شیروانی «نادر»، محسن صیرفی نژاد «داوود»، عباس هاشمی «هاشم».
  هاشمی کمی بعد و احتمالاً در آبان یا آذر ۱۳۵۵ به این خانه تیمی آمد.

 4. گروه منشعب در آبان ۱۳۵۵ از سازمان جدا شد.

 5. دستگیری حسن جان فرجودی «رحیم» در 16 دی ۱۳۵۵

 6. کشته شدن صبابیژن زاده و بهنام امیری دوان در 8 اسفند ۱۳۵۵

 7. تشکیل سومین خانه تیمی در اصفهان با شرکت ملیحه سطوت «مریم» و غلامحسین بیگی «عابد» در اسفند ۱۳۵۵

 8. یورش ساواک به خانه پنجه‌شاهی‌‌ها در ده فروردین ۱۳۵۶
  کشته شدن سیمین و نسرین پنجه‌شاهی، غزال آیتی و عباس هوشمند
  فرار مادر پنجه‌شاهی، دو پسرش و یک دخترش: امیر «ناصر»، جعفر «خشایار» و زهره «میترا»

 9. آمدن قاجار و سیادتی در نیمه دوم فروردین ۱۳۵۶ به خانه تیمی عبدالله (طبق حدس قاجار)

 10. آمدن دو برادر عبدالله به خانه تیمی او در اصفهان (خاطرات قاجار)

 11. گزارش رضا غبرائی درباره هم‌‌آغوشی عبدالله پنجه‌شاهی و ادنا ثابت(خاطرات قاجار)
  در خاطرات خانم قاجار روشن نیست که آیا آمدن دو برادر عبدالله به این خانه تیمی قبل یا بعد از گزارش غبرائی بوده است.

 12. آمدن غلامیان به خانه تیمی عبدالله در اصفهان احتمالاً در نیمه اول اردبهشت ۱۳۵۶ بوده است. (خاطرات قاجار)

 13. زمان اعدام عبدالله روشن نیست، احتمالاً در اردی‌بهشت ۱۳۵۶ بوده است.

 14. حدود یک هفته پس از اعدام عبدالله، عبدالرحیم‌پور بعنوان مسؤل شاخه اصفهان به خانه تیمی دوم در اصفهان آمد.

 15. امیر «ناصر» حدود ده روز به خانه تیمی دوم آورده شد و سپس به مشهد نزد مادرش برده شد.

 16. حدود یک هفته پس از آمدن عبدالرحیم‌پور، ادنا ثابت به تیم ما آمد.

 17. قاجار و سیادتی در خرداد ۱۳۵۶ دوباره به خانه تیمی خود در کرج برگشتند. (خاطرات قاجار)
  غلامیان در این خانه خبر اعدام عبدالله را به آن‌ها می‌دهد.(خاطرات قاجار)

 18. در خرداد و به احتمال بیشتر در مرداد ماه ۱۳۵۶ تیم دوم اصفهان شکسته شد.
  شیروانی به مشهد رفت.
  ادنا ثابت نیز به محل دیگری رفت. او حدود سه ماه بصورت چشم بسته در خانه تیمی دوم بود. در آخرین روز من (محسن صیرفی نژاد) با او چشم باز شدم. با او به اتاق تکی او رفتم و وسایل اتاق تکی اش را به خانه تیمی خودمان آوردم.
  بعد از چند روز من (صیرفی) به مشهد رفتم. حدود یک هفته در خانه تیمی مشهد بودم، از تشکیلات سازمان جدا شدم و سپس به اصفهان برگشتم. در این زمان شیروانی هنوز در مشهد بود.
  عباس هاشمی در اصفهان ماند.
  گمان می‌کنم که سلیمان پیوسته نیز در اصفهان ماند. اما دقیق نمی‌دانم.

 19. غلامحسین بیگی در شهریور ۱۳۵۶ در درگیری کشته شد.