دریافت کتاب

فرمت پی دی اف (pdf) دانلود نمایش در صفحه مرورگر
فرمت نوشتاری (docx یا odt) دانلود  

توضیح درباره بخش‌های کتاب

 

پیش‌گفتار کتاب: در سوک عبدالله پنجه‌شاهی

پیش‌گفتار کتاب قتل عبدالله پنجه شاهی در سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

نشانه‌ها

برای درک روشن‌تر جمله‌ها و عبارت‌ها در این کتاب نشانه‌هایی بکار رفته است که در اینجا درباره آن‌ها توضیح داده می‌شود.

درباره نگارنده، محسن صیرفی نژاد

نگارنده، محسن صیرفی، یکی از اعضای سازمان چریکهای فدائي خلق ایران بود که به اعدام عبدالله پنجه شاهی اعتراض کردم و بدنبال آن مشی چریکی را رد کرد.

واژه‌نامه سازمان چریک‌های خلق ایران

واژه‌نامه سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران درباره برخی واژها است که با معنی ویژه‌ای در این سازمان بکار میرفت.

بخش اول: آشنایی با زندگی عبدالله پنجه‌شاهی

عبدالله پنجه‌شاهی از اعضای برجسته سازمان چریکهای فدائي خلق ایران بود که به اتهامی واهی در این سازمان به قتل رسید. در این بخش با زندگی او در این سازمان آشنا می‌شویم.

بخش دوم: آشنایی با خانواده عبدالله پنجه‌شاهی

عبدالله پنجه شاهی همه هستی خود را در راه آرمان‌های خود که استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی بود، گذاشته بود. خانواده او و بویژه مادر مهربانش، شمسی انصاری، در این پیکار یار و یاور او بودند.

بخش سوم: زندگی ادنا ثابت در سازمان چریکهای فدائي خلق ایران

انا ثابت در ۱۳۵۴ به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پیوست و در سال ۱۳۵۷ آن را ترک کرد. با دوستانش سازمان پیکار در راه طبقه کارگر تشکیل داد. او در سال ۱۳۶۱ دستگیر و در جمهوری اسلامی اعدام شد.
ادعا می شود که ادنا با عبدالله پنجه شاهی را بطه عاشقانه داشته است. او این ادعا را رد کرده است.

بخش چهارم: دیدگاه سازمان چریکهای فدائی ایران

دیدگاه مارکسیستی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بر پایه برداشت ویژه‌ای از مارکسیسم لنینسم قرار داشت. این برداشت بر این باور بود که عمل انقلابی پیشاهنگ (مبارزه چریکی) نطفه و پایه یک حزب مارکسیستی در آن روز ایران است و پیشاهنگ انقلابی با عمل انقلابی خود بر توده مردم اثر می گذارد و آن ها را به حرکت در می‌آورد.

بخش پنجم: نگاه جوانان دموکرات ایران به روابط عاشقانه

اعضای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران قبل از آمدن به سازمان به روابط عاشقانه قبل از ازدواج چگونه می‌نگریستند؟ پاسخ به این سؤال در بررسی قتل عبدالله پنجه شاهی مهم است.

بخش ششم: روابط درونی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

در ریشه یابی قتل عبدالله پنجه شاهی بررسی روابط درونی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بسیار اهمیت دارد.

بخش هفتم: اعدام عبدالله پنجه‌شاهی در سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

عبدالله انسانی مهربان، مبارزی دلاور و از اعضای برجسته سازمان چریکهای فدائي خلق ایران بود.
اعدام او در سازمان چریکهای فدائی خلق ایران یکی از دردناک‌ترین رخدادها است. زیرا این جنایت توسط افرادی صورت گرفت که خود به انسان دوستی باورمند بودند.

بخش هشتم: واکنش چریکها به اعدام عبدالله پنجه شاهی

بدلیل سرشت کار مخفی در پیش از انقلاب در سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، گروه بزرگی از اعضای سازمان از اعدام وحشتناک عبدالله پنجه شاهی مطلع نشدند. بیشتر آن هایی که از این اعدام اطلاع یافتند، با آن مخالفت کردند؛ اما اعتراض شدیدی نکردند. متاسفانه برخی از اعضای سازمان از این اعدام دفاع هم کردند. همچنین خبری از اعتراض به این اعدام در سالهای ابتدای پیروزی انقلاب در سازمان فدائیان خلق ایران در دست نیست.

بخش نهم: ناسازگاری داده‌های اعدام عبدالله پنجه‌شاهی

برخی از داده های مربوط به اعدام عبدالله پنجه شاهی در سازمان چریکهای فدائي خلق ایران با هم ناسازگارند. برای بررسی و تحلیل درست این اعدام باید تا آنجا که ممکن است، این ناسازگاری ها برطرف شوند.

بخش دهم: ریشه‌های اعدام پنجه شاهی

دیدگاه سازمان چریکهای فدائي خلق ایران، فرهنگ حاکم بر خانه‌های تیمی این سازمان و رحیه چریکی یا روحیه انقلابیگری چه نقشی در اعدام عبدالله داشتند؟ در این بخش کوشش میشود، ارتباط بین این عوامل و اعدام عبدالله روشن گردد.

بخش یازدهم: اعدام پنجه‌شاهی از نگاه‌هایی دیگر

دیدگاه های سیاسی مختلف در بررسی علت اعدام عبدالله پنجه شاهی به نتیجه متفاوتی می‌رسند. برخی منکر چنین اعدامی هستند و کشته شدن او را بر اثر ضربه ساواک معرفی می‌کنند. برخی ریشه این اعدام را در بستر فرهنگ سنتی ایرانی می‌دانند و برخی مارکسیسم را علت آن می‌پندارند. در این بخش این نظرها بررسی می‌شوند.

بخش دوازدهم: سه اعدام درون سازمانی دیگر

سه اعدام درون سازمانی دیگر در سازمان چریکهای فدائی خلق ا یران در سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳ انجام گرفته است. این انسان‌ها نیز قربانیان خشنوت درون سازمان بوده‌اند.

بخش سزدهم: سخن آخر

تنها در سازمان چریکهای فدائي خلق ایران نبوده که اعدام های درون سازمانی صورت گرفته است. در حزب های و سازمانهای چپ دیگر چه در ایران و چه در کشورهای دیگر چنین خشونت هایی روی داده است.

پیوست کتاب

مرضیه تهیدست «شمسی»

زندگی با عبدالله پنجه‌شاهی«حیدر»

فاطمه ایزدی «مهرنوش»

گوشه‌‌هایی از زندگی عبدالله پنجه‌شاهی و ادنا ثابت

پرویز هدائی «محمود»

یادمانده‌های پرویز هدایی از عبدالله پنجه‌شاهی و ادنا ثابت

شهین دوستدار «مهری»

با ادنا ثابت در خانه تیمی «سازمان چریکهای فدائی خلق ایران»

تهماسب وزیری «عباس»

عبدالله پنجه‌شاهی عضو برجسته «سازمان چریکهای فدایی خلق ایران»

ناهید قاجار «مهرنوش»

پاسخ‌های خانم ناهید قاجار
پیرامون رابطه عبدالله پنجه‌شاهی و ادنا ثابت

محسن صیرفی نژاد

بخشی از یادمانده‌های محسن صیرفی نژاد

«خسرو» از اعضای سابق سازمان

نشانه‌هایی از بحران در «سازمان چریکهای فدائی خلق ایران»

گاه شمار رخدادها کمی پیش و کمی پس از قتل عبدالله پنجه‌شاهی