برخی از داده‌های ملیحه سطوت (2)

کمی قبل از انشار کتاب «قتل عبدالله پنجه شاهی و … »، آن را برای برخی از افراد و از آن جمله خانم ملیحه سطوت فرستادم. او نظرش را پیرامون برخی موارد بصورت پیام در پیام رسان تلگراتم برایم نوشت. در زیر این پیام‌ها قرار دارند.

مریم سطوت:

سه شنبه ۶ اکتبر ۲۰۲۰

درباره «نادر» یا بیژن شیروانی …. باید بگویم که او از همان اسفند ۱۳۵۵ به خانه تیمی من و عابد می‌آید و تا پاییز ۱۳۵۶ با ما زندگی می‌کند. این تاریخ دقیق است. …

محسن صیرفی نژاد:

چهارشنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۰

نوشته‌اید که شیروانی از اسفند ۱۳۵۵ به خانه شما آمد و این دقیق است. این دقت را از کجا می‌گویید؟ چه چیزی بیانگر این دقت است؟
محسن

مریم سطوت:

چهارشنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۰

سلام عزیز،
من و «نادر» هر دو زنده هستیم و تیم سه نفره ما که بعد هم لیلا به آن اضافه شد، «مجید» هم یادش است.

مریم سطوت:

پنج‌شنبه ۸ اکتبر ۲۰۲۰

در باره نوشته مهدی فتاپور در باره زندگی حسین سلیم آرونی صحبت شما درست است. این حدس من بود. علت حدسم آن بود که بعد از مرگ عابد متوجه شدم که او با حسین در باره من و تیم ما و ادنا صحبت داشته است . حسین و عابد هم زمان مخفی شده بودند. یعنی پاییز

محسن جان شیروانی از فروردین ۱۳۵۵ تا پاییز ۱۳۵۶ در تیم ما بود. بعد از مرگ عابد یعنی شهریور ۱۳۵۶ تیم شکسته شد.

محسن صیرفی نژاد:

پنج‌شنبه ۸ اکتبر ۲۰۲۰

داده های شما با آنچه من در ذهن خود دارم، متفاوت است. روی داده های شما فکر می‌کنم. اگر به نتیجه نرسیدم، داده های شما و اطلاعات خودم، یعنی هر دو، را در نوشته خود وارد می‌کنم.
محسن